!Jes Brug project

Het brugproject: hulp en informatie bij scheiding

Een partnerscheiding is ingrijpend voor alle betrokkenen. Voor kinderen is het een stressvolle, emotionele tijd. Zij zien opeens hun ouders in verschillende leefwerelden. Ouders vragen zich af hoe het verder gaat met de opvoeding van en omgang met hun kinderen.

Ontwikkeling van kinderen na scheiding

!Jes het brugproject helpt ouders en kinderen na deze periode. Deze training heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit met behoud van contact met beide ouders. !Jes het brugproject is laagdrempelige en preventieve training.

!JES het brugproject is bestemd voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar en hun ouders.