Voor Ouders

Wat kan ik voor u als ouder(s) van uw kind betekenen?

Uw kind zit niet lekker in zijn vel. Leren lukt niet goed meer ….

Herkent u dit? Uw kind is slim, maar komt niet (meer) tot leren. Uw kind lijkt over van alles te tobben. U en de leerkracht begrijpen niet wat er aan de hand is.

Leerproblemen kunnen een aanwijsbare oorzaak hebben zoals dyslexie, of uw kind is op school gepest. In andere gevallen kent u de oorzaak niet, maar ziet u alleen dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit.

 

OKracht: persoonlijke begeleiding op sociaal-emotioneel gebied

Hoe u als ouder, samen met school, ook uw best doet, er kan een moment aanbreken dat het schoolse systeem onvoldoende werkt bij uw kind. Er is een andere aanpak nodig.

Die aanpak bied ik, in mijn praktijk OKracht. OKracht geeft uw kind persoonlijke begeleiding op sociaal-emotioneel gebied.
Ik bereik dit door dicht bij mijzelf te blijven, open te staan en te werken vanuit gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Ik volg altijd he tempo van het kind.

Al pratend en doende proberen we samen de problemen te ontwarren waarmee uw zoon of dochter worstelt. We gaan op zoek naar de kracht en de talenten van uw kind om deze in te kunnen zetten in situaties die nog lastig zijn. Ieder kind weet diep van binnen wat het nodig heeft. Het is belangrijk dat een kind leert in zichzelf te geloven, en leert te vertrouwen op zichzelf en op anderen.

Ik werk vanuit meerdere methodieken, maar ik luister, voel en kijk naar wat uw kind nodig heeft. Ik kies werkvormen die aansluiten bij zijn/haar interesses. Dan kan met POPtalk, gesprekken, rollenspel, spelletjes, themakaarten of andere materialen.

 

Welke kinderen kunnen bij OKracht terecht?

Kinderen die:
– onzeker (faalangstig) zijn,
– niet lekker in hun vel zitten,
– moeilijk tot leren komen,
– snel afgeleid zijn (aandacht- en concentratieproblemen hebben),
– een nare ervaring hebben gehad, bijvoorbeeld echtscheiding van hun ouders,
– overgevoelig (sensitief) zijn, en daarmee willen leren omgaan,
– een leerstoornis hebben zoals dyslexie,
– een ontwikkelingsstoornis hebben zoals AD(H)D of ASS,
– een laag zelfbeeld hebben.

OKracht is voor kinderen van 4 tot 16 jaar.
Onbewust weet elk kind zelf wat het beste voor hem of haar is. Daarom werk ik niet met een vaste methodiek. Ik luister, voel en kijk naar wat uw kind nodig heeft.